ETF, czyli Exchange-Traded Fund, to inwestycyjny instrument finansowy, który łączy cechy funduszu inwestycyjnego i akcji. Działa on na zasadzie zbliżonej do funduszy inwestycyjnych, ale jest notowany na giełdzie, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą kupować i sprzedawać udziały ETF na rynku wtórnym podczas sesji giełdowych, podobnie jak akcje. ETF są popularne wśród inwestorów ze względu na ich elastyczność, płynność i różnorodność opcji inwestycyjnych, jakie oferują.

Główne zasady działania ETF

Aby zrozumieć jak działa ETF czyli połącznie funduszu inwestycyjnego i akcji trzeba zrozumieć podstawowe założenia i mechanizmy działania ETF.

Portfel inwestycyjny

ETF inwestuje w zbiór aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce, indeksy giełdowe lub inne instrumenty finansowe. Portfel ten jest zarządzany przez firmę zarządzającą ETF w sposób odpowiadający celom inwestycyjnym danego funduszu.

Notowanie na giełdzie

ETF jest notowany na giełdzie, co oznacza, że ​​jego ceny zmieniają się w trakcie sesji giełdowych na podstawie podaży i popytu. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać udziały ETF w dowolnym momencie, gdy rynek jest otwarty.

Ceny i płynność

Cena udziału ETF jest ustalana na bieżąco na podstawie wartości netto aktywów (NAV) funduszu. Zazwyczaj jest ona bardzo zbliżona do wartości aktywów wewnętrznych funduszu. ETF jest zazwyczaj bardziej płynny niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, ponieważ inwestorzy mogą handlować nimi na giełdzie w czasie rzeczywistym.

Dzielenie i scalanie

ETF może być dzielony i scalany przez dostawcę ETF w celu utrzymania odpowiedniej ilości dostępnych udziałów na rynku. Dzielenie polega na tworzeniu nowych udziałów ETF, gdy popyt jest wysoki, a scalanie na redukcji ilości dostępnych udziałów, gdy popyt spada.

Dostępność różnych rynków

ETF są dostępne dla inwestorów na różnych rynkach, co pozwala na inwestowanie w szeroki zakres aktywów, w tym akcje, obligacje, surowce, waluty, indeksy i inne.

Niskie koszty

ETF często cechuje niższy poziom opłat zarządzania w porównaniu z niektórymi tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi, co może przyciągać inwestorów poszukujących bardziej kosztowo efektywnych opcji.

Dywidendy i dochody

Inwestorzy w ETF mogą otrzymywać dywidendy lub inne dochody generowane przez aktywa w portfelu ETF, w zależności od polityki dywidendowej i struktury funduszu.

Kto stworzył pierwszy ETF?

Pierwszy ETF został stworzony przez State Street Global Advisors (jedno z największych światowych przedsiębiorstw zarządzających funduszami) i został wprowadzony na rynek w styczniu 1993 roku. Ten pierwotny ETF został nazwany SPDR (S&P 500 Depositary Receipts), a jest on znany jako SPY i jest nadal jednym z najbardziej znanych i popularnych ETF na świecie.

SPY został stworzony jako innowacyjna forma inwestycji, która umożliwiała inwestorom śledzenie i handlowanie indeksem S&P 500 na giełdzie, podobnie jak handel akcjami. To wydarzenie uważa się za narodziny branży ETF i otworzyło drogę do powstania wielu innych ETF, które reprezentują różne indeksy, branże, sektory i klasy aktywów.

Od momentu wprowadzenia pierwszego ETF branża ta dynamicznie się rozwijała, a dziś istnieją tysiące różnych ETF, które reprezentują różnorodne aktywa i strategie inwestycyjne. ETF stały się popularnym narzędziem inwestycyjnym, ponieważ oferują inwestorom płynność i dostęp do różnych rynków przy relatywnie niskich kosztach.

Ryzyka związane z inwestycją w ETF-y

Pomimo, że ETF (Exchange-Traded Fund) są popularnymi i stosunkowo bezpiecznymi instrumentami inwestycyjnymi, to nadal wiążą się z pewnymi rodzajami ryzyka, które inwestorzy powinni uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Oto główne rodzaje ryzyka związanego z ETF:

Ryzyko rynkowe

ETF zazwyczaj śledzią wybrany indeks lub grupę aktywów, więc są podatne na zmiany cen tych aktywów na rynku. Jeśli wartość indeksu lub aktywów w portfelu ETF spadnie, to również wartość udziałów ETF może spadać.

Ryzyko indeksu

ETF śledzi określony indeks, co oznacza, że ​​jego wyniki zależą od wyników tego indeksu. Jeśli indeks spada, to również ETF może spadać, niezależnie od sytuacji finansowej spółek w portfelu.

Ryzyko płynności

Mimo że większość ETF jest dość płynna, niektóre, szczególnie te, które śledzą mniej znane indeksy lub mają mniejsze aktywa pod zarządzaniem, mogą być mniej płynne. To oznacza, że ​​może być trudniej kupować lub sprzedawać udziały w tych ETF po atrakcyjnych cenach.

Ryzyko kontrahenta (kontrahentury)

W niektórych przypadkach inwestorzy w ETF mogą mieć umowy z kontrahentem, który dostarcza im udziały. Jeśli ten kontrahent nagle zbankrutuje, może to wpłynąć na wartość ETF.

Ryzyko kosztów

Chociaż ETF często mają niższe opłaty zarządzania w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi, to nadal ponoszą pewne koszty, takie jak opłaty transakcyjne i koszty utrzymania. Te koszty mogą wpłynąć na długoterminowe wyniki inwestycji.

Ryzyko rynku pierwotnego vs. wtórnego

Cena rynkowa ETF jest zwykle zbliżona do wartości netto aktywów (NAV) funduszu, ale nie zawsze. Ceny ETF na rynku wtórnym mogą różnić się od NAV, co może prowadzić do premii lub dyskontu w stosunku do wartości wewnętrznej.

Ryzyko walutowe

Jeśli inwestujesz w ETF, który posiada aktywa w innej walucie niż twoja własna, to zmiany kursów wymiany walut mogą wpłynąć na wartość twoich inwestycji.

Ryzyko błędnego indeksu

W rzadkich przypadkach indeks, który śledzi ETF, może zawierać błędy lub niestaranne skonstruowane składniki, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników ETF.

Koszt ETF

Inwestowanie w ETF (Exchange-Traded Fund) wiąże się z różnymi kosztami, zarówno związanymi z zakupem, jak i utrzymaniem tych funduszy. Oto główne koszty, które mogą wystąpić:

Koszty zakupu ETF:

 1. Prowizja maklerska: To opłata, którą musisz zapłacić swojemu brokerowi za każdą transakcję zakupu lub sprzedaży udziałów ETF. Koszty prowizji mogą się różnić w zależności od brokera i rodzaju konta inwestycyjnego. Przykładowo polski broker forex XTB nie pobiera prowizji za zakup ETF.
 2. Spread: W niektórych przypadkach koszty zakupu ETF mogą być podwyższane przez różnicę między ceną zakupu (ask) a ceną sprzedaży (bid) udziałów ETF. Jest to szczególnie widoczne wtedy, gdy handlujesz na rynku wtórnym podczas sesji giełdowych.

Koszty utrzymania ETF:

 1. Opłata zarządzania (expense ratio): Jest to opłata, którą fundusz zarządzający ETF pobiera od inwestorów w celu pokrycia kosztów zarządzania portfelem. Opłata ta jest wyrażana jako procent średniej wartości netto aktywów (NAV) funduszu i jest obliczana rocznie. Przykład: Jeśli opłata zarządzania wynosi 0,25%, oznacza to, że za każde 10 000 dolarów inwestycji płacisz 25 dolarów rocznie.
 2. Opłata za dywidendy (dividend yield): Niektóre ETF, zwłaszcza te, które śledzą indeksy akcji, mogą generować dywidendy. Opłata za dywidendy to koszt związany z przetwarzaniem i wypłatą tych dywidend inwestorom.
 3. Opłata za wypożyczenie papierów wartościowych (securities lending fee): Niektóre ETF mogą zarabiać dodatkowe pieniądze poprzez wypożyczanie swoich aktywów innym podmiotom. Jednak część tej opłaty może zostać pobrana od inwestorów ETF.
 4. Inne koszty: W zależności od funduszu i strategii inwestycyjnej mogą wystąpić inne koszty, takie jak opłaty za konwersję walut, koszty związane z podatkami lub opłaty za utrzymanie konta inwestycyjnego.

Warto dokładnie zapoznać się z dokumentami ofertowymi (prospektami) ETF, aby dowiedzieć się, jakie dokładnie koszty są związane z danym funduszem. Opłata zarządzania (expense ratio) jest jednym z kluczowych kosztów, które warto wziąć pod uwagę, ale nie jest to jedyny koszt związany z inwestowaniem w ETF. Przed inwestycją w ETF zawsze zaleca się dokładne zrozumienie wszystkich kosztów i porównanie różnych funduszy, aby wybrać taki, który najlepiej odpowiada twoim celom inwestycyjnym i budżetowi.

Przykłady ETF, które możesz kupić

Przykłady aktualnych ETF możesz zobaczyć w ofercie np. brokerów forex na stronie rekinfinansow.pl.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, większość brokerów oferuje dostęp do szerokiego zakresu ETF, które reprezentują różne indeksy, branże, sektory i klasy aktywów. Przykłady popularnych ETF, które często są dostępne na wielu platformach brokerskich, to:

 1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Śledzi indeks S&P 500 i jest jednym z najpopularniejszych ETF na świecie.
 2. Invesco QQQ Trust (QQQ): Reprezentuje indeks Nasdaq-100 i skupia się na technologicznych spółkach notowanych na giełdzie Nasdaq.
 3. iShares Russell 2000 ETF (IWM): Śledzi indeks Russell 2000, który reprezentuje mniejsze spółki notowane na giełdzie.
 4. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): Oferuje ekspozycję na rynki wschodzące poprzez śledzenie indeksu MSCI Emerging Markets.
 5. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): Reprezentuje szeroki zakres obligacji inwestycyjnych na rynku amerykańskim.
 6. SPDR Gold Trust (GLD): Śledzi cenę złota poprzez posiadanie fizycznego złota.
 7. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Oferuje ekspozycję na cały rynek akcji USA.
 8. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): Śledzi indeks rynków rozwiniętych poza USA.
 9. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): Śledzi indeks obligacji korporacyjnych o inwestycyjnym ratingu.
 10. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH): Skupia się na spółkach z branży półprzewodnikowej.

Pamiętaj, że przed inwestowaniem w jakikolwiek ETF ważne jest dokładne zrozumienie jego strategii inwestycyjnej, opłat, dywidend i ryzyka związanego z danym funduszem.

Szczegółową instrukcję jak kupić ETF znajdziesz na stronie: https://rekinfinansow.pl/jak-kupic-etf/

Podsumowanie o ETF

Exchange-Traded Funds (ETFs) to innowacyjny produkt finansowy, który zyskał ogromną popularność na całym świecie. Oto podsumowanie kluczowych informacji dotyczących ETF:

 1. Definicja ETF: ETF to inwestycyjny fundusz, który jest notowany na giełdzie i śledzi wybrany indeks, surowiec, aktywa, lub inne wskaźniki finansowe.
 2. Łatwa dostępność: ETF-y są dostępne dla każdego inwestora na rynku giełdowym, co oznacza, że można je kupować i sprzedawać podczas standardowych sesji giełdowych.
 3. Dywersyfikacja: ETF-y pozwalają inwestorom na dywersyfikację swojego portfela, ponieważ reprezentują one koszyk różnych aktywów lub indeksów. Dzięki temu ryzyko inwestycyjne jest rozproszone.
 4. Koszty: ETF-y często mają niższe koszty zarządzania niż tradycyjne fundusze inwestycyjne. Jednak inwestorzy muszą ponosić koszty związane z handlem na giełdzie, takie jak prowizje maklerskie.
 5. Liquidity: ETF-y są zazwyczaj bardzo płynne, co oznacza, że można je kupować lub sprzedawać w dowolnym momencie w trakcie sesji giełdowej po bieżących cenach rynkowych.
 6. Dywidendy: Wiele ETF-ów wypłaca dywidendy ze źródeł swojego portfela, takie jak akcje lub obligacje. Inwestorzy mogą otrzymywać regularne wypłaty w zależności od wydajności funduszu.
 7. Podatek od zysków kapitałowych: Inwestorzy w ETF-ach mogą być opodatkowani podatkiem od zysków kapitałowych przy sprzedaży jednostek ETF, podobnie jak w przypadku akcji.
 8. Różnorodność ETF: Istnieje wiele rodzajów ETF-ów, w tym ETF-y akcyjne, sektorowe, obligacyjne, surowcowe, i inne, które pozwalają inwestorom dostosować swoje portfele do swoich celów inwestycyjnych.
 9. Transparencja: ETF-y są zazwyczaj transparentne, co oznacza, że inwestorzy mogą sprawdzić skład portfela funduszu w czasie rzeczywistym.
 10. Ryzyko inwestycyjne: Chociaż ETF-y są uważane za stosunkowo bezpieczny sposób inwestowania, to nadal niosą one ryzyko straty kapitału, zwłaszcza jeśli indeks lub rynek, który śledzą, wykazuje słabą wydajność.

Podsumowując, ETF-y to popularny sposób inwestowania, który oferuje inwestorom dostęp do różnorodnych aktywów, płynność i potencjalnie niższe koszty niż tradycyjne fundusze inwestycyjne. Jednak przed inwestycją warto dokładnie zrozumieć, jak działa konkretny ETF i jakie niesie ze sobą ryzyko. Jeśli szukasz bezpieczniejszych form inwestycji przeczytaj nasz artykuł „Najbezpieczniejsze Formy Inwestycji„.

marek kwarc
Marek Kwarc

Entuzjasta inwestycji od 1998 roku, aktywny inwestor i redaktor treści na abc-inwestora.pl. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, specjalność finanse i inwestycje. Pracował m.in. w domach maklerskich a także zespołach analitycznych funduszy inwestycyjnych.

Udostępnij

O autorze

Entuzjasta inwestycji od 1998 roku, aktywny inwestor i redaktor treści na abc-inwestora.pl. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, specjalność finanse i inwestycje. Pracował m.in. w domach maklerskich a także zespołach analitycznych funduszy inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *