Limedot to platforma inwestycyjna założona w 2022 roku, ma na celu wzmocnienie pozycji jednostek, zapewniając możliwość przekształcenia oszczędności w lukratywne inwestycje ze stopą zwrotu wynoszącą obecnie 13-15% rocznie. Niezależnie od tego, czy celem jest dywersyfikacja portfela, generowanie pasywnego dochodu, czy też poszukiwanie wyższych zysków z oszczędności, Limedot oferuje kompleksowe rozwiązanie. W artykule zagłębiamy się w szczegóły działalności Limedot, zabezpieczenia inwestorów, strukturę właścicielską oraz kluczowe partnerstwa platformy limedot.eu

Limedot w skrócie

Oto tabela zawierająca kluczowe informacje o Limedot:

KategoriaInformacje
Nazwa PlatformyLimedot
Rok Założenia2022
Cel PlatformyZamiana oszczędności w inteligentne inwestycje
Model BiznesowyPlatforma inwestycyjna łącząca pożyczkodawców i inwestorów
Właściciel i CEOMarek Krakop poprzez Limedot Limited Company No. 722056, Irlandia
Doświadczenie CEOPonad 15 lat wiodących firm fintech, m.in. jako CEO VIASMS s.r.o
Edukacja CEOMBA z Uniwersytetu w Sztokholmie, doktorat z Ekonomii Regionalnej w Instytucie Integracji Europejskiej w Rydze
RegulacjeWyłączenie z zakresu PSD2 i brak statusu platformy crowdfundingowej
Wysokość InwestycjiOferta umów na 2 lata, z możliwością skrócenia terminów przy przyjęciu nowych Pożyczkodawców
Zabezpieczenia dla InwestorówGwarancja wykupu, udział pożyczkodawcy w ryzyku (10%), gwarancja zastawu
Partner AzjatyckiALOCASH Company Limited
Oferta Pożyczkowa ALOCASHKrótkoterminowe pożyczki od 90 do 180 dni, zabezpieczone telefonem komórkowym pożyczkobiorcy
Roczne Sprawozdania FinansoweSkładane zgodnie z wymogami prawnymi, dostępne za pośrednictwem CRO

Limedot dla inwestorów

Inwestorzy dołączając do Limedot uzyskują dostęp do platformy ułatwiającej zakup istniejących kredytów udzielanych przez pożyczkodawców. Działając jako agent handlowy, Limedot zapewnia inwestorom bezproblemową obsługę, nadzorując umowy cesji w imieniu pożyczkodawców. Platforma działa jako pośrednik, łącząc pożyczkodawców wystawiających swoje pożyczki z inwestorami chętnymi do udziału w wynikach i przepływach pieniężnych tych pożyczek.

Właściciel Limedot: Marek Krakop

Marek Krakop, właściciel i dyrektor generalny Limedot, to doświadczony profesjonalista z ponad 15-letnim doświadczeniem w wiodących firmach fintech. Posiadanie tytułu MBA na Uniwersytecie w Sztokholmie i doktorat. Uzyskał tytuł doktora ekonomii regionalnej w Instytucie Integracji Europejskiej w Rydze. Krakop ma solidne zaplecze finansowe i akademickie. Jego poprzednia rola na stanowisku dyrektora generalnego VIASMS s.r.o w Pradze w Czechach pokazuje jego sukces i przywództwo zorientowane na wyniki.

Wyłączenie regulacyjne

Limedot, zgodnie z art. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2366 (PSD2), działa jako agent handlowy i w związku z tym jest wyłączona z zakresu PSD2. Ponadto nie wchodzi w zakres definicji platformy finansowania społecznościowego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie europejskiego dostawcy usług finansowania społecznościowego 2020/1503. Plusem jest więc mniejsza biurokracja i ilość dokumentów, które sa wymagane od inwestorów.

Przejrzystość finansowa

Obecnie Limedot nie posiada na swojej stronie internetowej dedykowanej sekcji przeznaczonej do publikacji rocznych raportów finansowych. Jednakże zgodnie z wymogami prawnymi spółka musi składać roczne sprawozdania finansowe, dostępne za pośrednictwem Urzędu Rejestracji Spółek (CRO) w specjalnym publicznym serwisie internetowym.

Środki bezpieczeństwa dla inwestorów

Limedot priorytetowo traktuje bezpieczeństwo inwestorów, wdrażając solidne środki wykraczające poza gwarancję wykupu. Pierwotny pożyczkodawca dzieli ryzyko z inwestorami, utrzymując „skórę w grze” tzw. „skin in the game”, zatrzymując co najmniej 10% każdej pożyczki. Gwarancja zastawu dodatkowo zabezpiecza inwestycje, a Limedot jest upoważniony do zastawiania umów kredytowych pożyczkobiorcy jako zabezpieczenia.

Należyta staranność i monitorowanie

Rozległe doświadczenie branżowe dyrektora generalnego przyczynia się do skrupulatnego badania due diligence i procesu wdrażania pożyczkodawców. Limedot aktywnie monitoruje zmiany legislacyjne, aby chronić inwestycje przed potencjalnymi skutkami.

Okres inwestycyjny

Oferując obecnie umowy 2-letnie, Limedot przewiduje możliwość krótszych terminów inwestycji po przyjęciu na platformę dodatkowych pożyczkodawców. Inwestorzy mogą również korzystać z Rynku Wtórnego w celu sprzedaży praw do roszczeń po marży lub z dyskontem i wypłacenia środków przed terminem spłaty pożyczki. Wprowadzenie opcji „wcześniejszego wyjścia” jest częścią przyszłych planów Limedot.

Główny azjatycki partner Limedot: ALOCASH Company Limited

Alocash Company Ltd, główny azjatycki partner Limedot, działa jako firma pożyczkowa założona przez dyrektora generalnego Nguyena Thi Kieu Loana. Działalność firmy w zakresie pożyczek konsumenckich w Wietnamie opiera się na modelu P2P, w ramach którego Alocash łączy pożyczkobiorców i pożyczkodawców za pośrednictwem swojej internetowej witryny pożyczkowej Alocash.vn.

Model biznesowy i pożyczki

Alocash oferuje pożyczki krótkoterminowe na okres od 90 do 180 dni i kwoty pożyczek od 500 000 do 15 000 000 VND. Zabezpieczeniem pożyczki jest telefon komórkowy pożyczkobiorcy, który pozostaje w jego posiadaniu.

Struktura prawna

Struktura prawna obejmuje dwa podmioty: ALOCASH Company Ltd i PHAT KIM. PHAT KIM, zarejestrowany w lipcu 2022 r. oraz Alocash, zarejestrowany w styczniu 2023 r., rozpoczęły działalność w II kwartale 2023 r. Większość wietnamskich pozabankowych usług mikropożyczkowych działa w oparciu o podobny model biznesowy.

Przepływ pieniędzy w ekosystemie Limedot

Proces inwestycyjny w Limedot składa się z szeregu kroków:

  1. Umowa pożyczki: Pożyczkodawca zawiera umowę pożyczki z Pożyczkodawcą.
  2. Umowa Partnerstwa: Pożyczkodawca i Pożyczkodawca zawierają z Limedot Umowę Partnerstwa.
  3. Rejestracja Inwestora: Inwestorzy rejestrują się na platformie Limedot i wpłacają środki na rachunek bankowy Limedot.
  4. Wystawienie na Platformie: Pożyczkodawca wystawia umowę pożyczki na platformie Limedot w celu sprzedaży praw do wierzytelności.
  5. Umowa Cesji: Inwestorzy zawierają z pożyczkodawcą umowę cesji, nabywając prawa do roszczeń wobec pożyczkodawcy.
  6. Przekazanie środków: Limedot przelewa cenę prawa do roszczenia na rachunek bankowy pożyczkodawcy, naliczając odsetki od inwestycji.
  7. Płatność odsetek: Pożyczkodawca płaci odsetki inwestorom
Schemat organizacyjny inwestycji na Limedot.eu
marek kwarc
Marek Kwarc

Entuzjasta inwestycji od 1998 roku, aktywny inwestor i redaktor treści na abc-inwestora.pl. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, specjalność finanse i inwestycje. Pracował m.in. w domach maklerskich a także zespołach analitycznych funduszy inwestycyjnych.

Udostępnij

O autorze

Entuzjasta inwestycji od 1998 roku, aktywny inwestor i redaktor treści na abc-inwestora.pl. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, specjalność finanse i inwestycje. Pracował m.in. w domach maklerskich a także zespołach analitycznych funduszy inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *